top of page

dedeevintage.com.tr olarak eşsiz tarzınıza değer katarken, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda maksimum özen gösteriyoruz. 03.02.2024 tarihli bu politika çerçevesinde, sizinle paylaştığınız kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında uygun bir şekilde işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Şekli: Dedee Vintage olarak, paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK'ya uygun olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenebilmektedir.

  2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Kişisel verileriniz, müşterilere hizmet sunma, ürün ve hizmetleri geliştirme, reklam tercihlerini analiz etme gibi amaçlarla işlenmektedir. Bu işlemler, KVKK ve ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

  3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar: Verileriniz, ana hissedarlarımız, reklam verenler, iş ortaklarımız ve yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz gibi üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

  4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli: Kişisel verileriniz, web sitemiz ve mobil uygulamalarımız aracılığıyla, fiziki veya sanal ortamda, çeşitli etkinlikler ve sosyal medya platformlarından elde edilmektedir.

  5. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz: Dedee Vintage, 07 Nisan 2016 tarihinden önce veri toplamadığı için bu tarihten önceki verilere yönelik işlemler bulunmamaktadır.

  6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz, sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışına aktarılabilmektedir.

  7. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması: Kişisel verileriniz, KVKK'ya uygun olarak güvenlik önlemleri alınarak korunmakta ve saklanmaktadır.

  8. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması: Dedee Vintage, kişisel verilerinizi güncel ve doğru tutma yükümlülüğüne sahiptir.

  9. 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları: KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri haklarına sahiptir ve bu haklar doğrultusunda başvuruda bulunabilirler.

  10. İletişim ve Başvuru Yöntemi: Kişisel veri sahipleri, info@dedeevintage.com.tr adresi üzerinden sorularını, görüşlerini veya taleplerini iletebilirler. Dedee Vintage, bu taleplere gerekçeli ve 30 gün içinde cevap verme taahhüdünde bulunmaktadır.

Bu politika en son 03/02/2024 tarihinde güncellenmiştir. 

bottom of page